ODYOLOJİ BÖLÜMÜ 1. SINIF  2017-2018 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI
PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50  

SBF 109 Genel Fizik

Öğr. Gör. Alpaslan ŞAHİNOĞLU

Derslik 103

11.00-11.50  

SBF 109 Genel Fizik

Öğr. Gör. Alpaslan ŞAHİNOĞLU

Derslik 103

AVU 001 Akademik Danışmanlık ve Oryantasyon

Öğr.Gör.Havva ŞAHİN

Derslik 103

13.00-13.50  

YDB 101

İngilizce I

UZEM

 

ODL 109 Sağlık Hizmetlerinde  İletişim

Yrd.Doç.Dr. Mesut Y. GÜZEL

Derslik 103

TDB 101

Türk Dili I

UZEM

14.00-14.50  

YDB 101

İngilizce I

UZEM

SBF 005

Tıbbi Terminoloji

UZEM

 

ODL 109 Sağlık Hizmetlerinde  İletişim

Yrd.Doç.Dr. Mesut Y. GÜZEL

Derslik 103

TDB 101

Türk Dili I

UZEM

15.00-15.50 SBF 005

Tıbbi Terminoloji

UZEM

 

ODL 101 Odyolojiye Giriş

Öğr. Gör. Eren URTEKİN

Derslik 302

16.00-16.50  

ODL 101 Odyolojiye Giriş

Öğr. Gör. Eren URTEKİN

Derslik 302

17.00-17.50  

ODL 105 Genel Anatomi-İşitme ve Konuşma Organları Anatomisi

Uzm. Emine AYDIN

Derslik 302

18.00-18.50  

ODL 105 Genel Anatomi-İşitme ve Konuşma Organları Anatomisi

Uzm. Emine AYDIN

Derslik 302

 

 

 

 

  ODYOLOJİ BÖLÜMÜ 2. SINIF  2017-2018 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI
PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
08.00-08.50
09.00-09.50  

ODL 207 Temel Odyolojik Testler

Yrd.Doç.Dr. Mesut Y. GÜZEL

Derslik 101

10.00-10.50  

ODL 205 Nörofizyoloji

Yrd. Doç. Dr. Osman LİMAN

Derslik 101

ODL 207 Temel  Odyolojik Testler

Yrd.Doç.Dr. Mesut Y. GÜZEL

Derslik 101

ODL 209 Psikoakustik İşitme Teorileri

Öğr. Gör. Eren URTEKİN

Derslik 101

11.00-11.50 ODL 205 Nörofizyoloji

Yrd. Doç. Dr. Osman LİMAN

Derslik 101

 

ODL 207 T. Odyolojik Testler

Yrd.Doç.Dr. Mesut Y. GÜZEL

Derslik 101

ODL 209 Psikoakustik İşitme Teorileri

Öğr. Gör. Eren URTEKİN

Derslik 101

13.00-13.50  

ATA 201

Atatürk İlkeleri veInkılap Tarihi I

UZEM

ODL 211 İşitme ve Konuşma Biliminde Araştırma Teknikleri

Öğr. Gör. Gürhan BEBEK

Derslik 101

ODL 213 Ses Tasarımı

Öğr. Gör. Eren URTEKİN

Derslik 101

ODL 203 Bioistatistik

Prof. Dr. İhsan ÜNVER

Amfi

14.00-14.50  

ATA 201

Atatürk İlkeleri veInkılap Tarihi I

UZEM

ODL 211 İşitme ve Konuşma Biliminde Araştırma Teknikleri

Öğr. Gör. Gürhan BEBEK

Derslik 101

ODL 213 Ses Tasarımı

Öğr. Gör. Eren URTEKİN

Derslik 101

ODL 203 Bioistatistik

Prof. Dr. İhsan ÜNVER

Amfi

15.00-15.50 Danışmanlık Saati  
16.00-16.50 Danışmanlık Saati  

 

17.00-17.50  

 

18.00-18.50  

 

 

** UZEM  (Uzaktan Eğitim Merkezi) dersleri internet aracılığı ile  ‘’ http://ogretimsistemi.avrasya.edu.tr/ ‘’ işlenmekte olup; Avrasya Üniverstesi’nin internet sitesinde yayınlanacak olan derse kayıtlanma ve başlama –bitiş tarihleri dikkate alınmalıdır.