Saðlýk Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü 1. Sýnýf      
 2016-2017/BAHAR Yarýyýlý Haftalýk Ders Programý
SAATPAZARTESÝSALIÇARÞAMBAPERÞEMBECUMA
ODL 104
08.00 – 08.50Odyolojide Enstrümantasyon ve Kalibrasyon
Yrd.Doç.Dr.Selim ÜNSAL
Derslik 101
ODL 104TDB 102
09.00 – 09.50Odyolojide Enstrümantasyon ve KalibrasyonTürk Dili II Dersi
Yrd.Doç.Dr.Selim ÜNSALUZEM
Derslik 101(Uzaktan Eðitim Merkezi)
YDB 102ODL 106SBF 102 FizyolojiODL 102TDB 102
10.00 – 10.50Ýngilizce IIKonuþma Bilimine GiriþÖðr.Gör.Umay Meriç OCAK ÞAHÝNOÐLUSes Fiziði ve Akustik PrensiplerTürk Dili II Dersi
UZEMYrd.Doç.Dr.Selim ÜNSALDerslik 101Öðr.Gör.Alpaslan ÞAHÝNOÐLUUZEM
(Uzaktan Eðitim Merkezi)Derslik 101Derslik 101(Uzaktan Eðitim Merkezi)
YDB 102ODL 106SBF 102 FizyolojiODL 102
11.00 -11.50Ýngilizce IIKonuþma Bilimine GiriþÖðr.Gör.Umay Meriç OCAK ÞAHÝNOÐLUSes Fiziði ve Akustik Prensipler
UZEMYrd.Doç.Dr.Selim ÜNSALDerslik 101Öðr.Gör.Alpaslan ÞAHÝNOÐLU
(Uzaktan Eðitim Merkezi)Derslik 101Derslik 101
12.00 – 13.00ÖÐLE ARASIÖÐLE ARASIÖÐLE ARASIÖÐLE ARASIÖÐLE ARASI
ODL 110ENF 102
13.00 – 13.50Çocuk Geliþimi ve PsikolojisiTemel Bilgi Teknolojileri Kullanýmý
Yrd.Doç.Dr.Mesud Yalçýn GÜZELUZEM
Derslik 101(Uzaktan Eðitim Merkezi)
ODL 110ENF 102
14.00 - 14.50Çocuk Geliþimi ve PsikolojisiTemel Bilgi Teknolojileri Kullanýmý
Yrd.Doç.Dr.Mesud Yalçýn GÜZELUZEM
Derslik 101(Uzaktan Eðitim Merkezi)
15.00 – 15.50
ODL 108
16.00 – 16.50Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý
Doç.Dr.Erkan VURALKAN
Derslik 201
ODL 108
17.00 – 17.50Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý
Doç.Dr.Erkan VURALKAN
Derslik 201