Odyoloji Bölümü

Genel Bilgiler

Program Profili

Odyoloji Bölümü, 2016 yılında Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizin Yalıncak Yerleşkesinde lisans düzeyinde eğitim-öğretime başlamıştır.

Bölümün Amacı: Odyoloji lisans programı, öğrencilere ve halka en yüksek standartlarda bilgi, klinik hizmet ve araştırma koşullarını sağlayarak işitme ve denge ile ilgili problemlerin en doğru şeklide ele alınmasını, öğrencilere Odyoloji Biliminin prensiplerini aşılayarak, mesleki muhakeme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyerek hem sağlık hizmeti hem de akademik araştırma boyutunda en üst seviyede odyologlar yetiştirmeyi görev edinmiştir. Odyoloji lisans bölümü halkın bilgi edinmesi ve bilinçlendirilmesi ilkesi temelini benimseyen, kanıta dayalı klinik eğitimde ulusal ve uluslararası liderlik vasfına sahip, bilgiyi kullanan, bilime katkısı olan, bilimsel girişimci ruhu ve disiplinler arası yaklaşımla işbirliği içerisinde çağdaş ve bağımsız çalışma yetisine sahip olmayı hedeflemektedir.

Vizyon: Odyoloji Bilimi eğitiminde disiplinler arası yaklaşım çerçevesinde hizmet vermek, eğitim-öğretim ve üreteceğimiz bilgi ile halkımızın bilinçlenmesi ve faydalanmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası boyutta mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan, Odyoloji Bilimi’nde öncü bir bölüm olmaktır.

Misyon: Odyoloji Bilimi’nin prensiplerini benimsemiş, mesleki ve akademik açıdan nitelikli, eleştirisel düşünebilen, yaratıcı ve gelişime açık, ulusal ve uluslararası boyutta tercih edilen odyolog ve akademisyenler yetiştirmektir.

İstihdam Olanakları

Odyolog ünvanı, 26 Nisan 2011 tarihinde 6225 Sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında “Odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun; bireylerde işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan, ve ilgili uzman hekimin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak işitme, denge bozukluklarını tespit eden, rehabilite eden ve bu amaçlarla kullanılan cihazları belirleyen; sağlık meslek mensubudur.” şeklinde tanımlanmıştır. Mezunlarımız, Sağlık Bakanlığı, hastaneler ve klinikler, işitme engelliler okulları, özel eğitim merkezleri, üniversiteler, işitme cihazı ve implant firmaları, fabrika ve sanayi kuruluşları, araştırma enstitü ve kurumları gibi geniş yelpazeye sahip çalışma alanlarında edindikleri bilgi, deneyim ve akademik başarıları doğrultusunda etkin olabilirler. Ayrıca, Odyoloji alanında lisansüstü programlara dahil olarak üniversitelerde akademik çalışmalar yapabilirler.