Odyoloji Bölümü

Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi Mesud Yalçın GÜZEL

Odyoloji Programı

Bölüm Başkanı

Odyoloji lisans programında öğrencilere sistematik ve belirli bir mantıksal çerçeve içerisinde mesleki eğitim verilir. Dört yıllık program boyunca birinci yıl temel tıp ve mesleki giriş dersleri yoğunlukta olup öğrencide mesleki bir temel oluşturulmaya çalışılır. İkinci yılda tanısal odyoloji, üçüncü yılda ise rehabilitatif odyoloji alanında teorik ve uygulamalı eğitimler yoğun bir şekilde verilir. Dördüncü yıl ise klinik eğitim ağırlıklı olup öğrenciler, öğrendiklerini bir yıl boyunca odyoloji kliniklerinde uygulama fırsatı bulur. Ayrıca öğrenciler, yaz dönemlerinde zorunlu yaz stajı yapmak durumundadırlar. Verilen dört yıllık eğitimin sonunda varılmak istenen hedef; mesleki etik ve otonomiye sahip, tanısal ve rehabilitatif odyoloji alanlarında bilgili, etkin, sorumluluk alabilen ve mesleki uygulama becerisi kazanmış, mesleğini icra edebilecek alt yapıya sahip odyologlar yetiştirmektir.